Kdo so Ambasadorji "HOČ`MO CESTO!"

  Ambasador HOČ`MO CESTO! je oseba ali organizacija, ki je s preteklim delom presegla okvire rednega delovanja, hkrati pa je podelitev naziva naša spodbuda za še aktivnejšo vlogo pri nadaljnjih prizadevanjih za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. S tem želi Mladinska iniciativa za 3. razvojno os krepiti krog podpornikov in sklepati »ljudsko koalicijo« v prizadevanjih za cesto, ki za Korošce predstavlja mnogo več kot zgolj asfaltno povezavo s centrom. 
   
  Prejemnike nazivov izbiramo na podlagi informacij, ki jih imamo na voljo in v obdobju od kar delujemo kot iniciativa. Prav gotovo med nami obstajajo osebe ali organizacije, ki si poleg dosedanjih prejemnikov, ta naziv prav tako zaslužijo. Zato bomo ta naziv glede na podane pobude, tudi v prihodnje podeljevali.

  GZS Območna zbornica Koroška

  Za večletno prizadevanje in dajanje pobud za izgradnjo 3. razvojne osi. Za pripravo in podpis skupne izjave gospodarstvenikov iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Njihov trud je dodatno utrdil stališča o nujnosti izgradnje 3. razvojne osi.
  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Koroško filatelistično društvo

  Za pripravo in izdajo priložnostne dopisnice ter kuverte ob 3. obletnici delovanja Mladinske iniciative za 3. razvojno os. S tem je društvo pripomoglo k širši prepoznavnosti problematike nujnosti izgradnje 3. razvojne osi.

  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Ciril Horjak (dr. Horowitz)

  Za pomoč pri nastajanju študije »HOČ`MO CESTO!«, njeno grafično obliko, slikovno opremljenost ter naslov, ki je postal novi koroški aktivistični pozdrav v prizadevanjih za izgradnjo 3. razvojne osi.
  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  dr. France Križanič

  Za pomoč pri strokovnem delu  študije in zbiranju podatkov ter strokovno recenzijo študije o Koroški in 3. razvojni osi z naslovom »HOČ`MO CESTO!«.
  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Milan Kamnik

  Za vsestransko promocijo nujnosti izgradnje 3. razvojne osi, za priredbo koroške himne o hitri cesti ter za aktivno sodelovanje z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os.

  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Skupina Mi2

  Glasbena skupina je s svojo medijsko prepoznavnostjo podprla prizadevanja Mladinske iniciative za 3. razvojno os in to kljub dejstvu, da glasbeniki ne prihajajo iz Koroške.
  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Boštjan Gorjup

  Za aktivno sodelovanje gospodarske iniciative za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Za aktiviranje povezanega pristopa gospodarske iniciative iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Prav tako za aktivno podporo Mladinski iniciativi za 3. razvojno os.

  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Mojca Kert

  Za dolgoletno prizadevanje za izgradnjo 3. razvojne osi in aktivno podporo delovanju Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  Janez Bijol

  Za dolgoletno gospodarsko iniciativo v podporo nujnosti izgradnje 3. razvojne osi in aktivno podporo Mladinski iniciativi za 3. razvojno os.

  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  mag. Gregor Ficko

  Za strokovno podporo prizadevanjem Mladinske iniciative za 3. razvojno os in Sveta koroške regije v prizadevanjih za izgradnjo hitre ceste na Koroško.

  (Naziv je bil podeljen dne 20.11.2017)

  © 2017 Mladinska iniciativa za 3. razvojno os.