Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina civilna iniciativa v Sloveniji, ki se zavzema za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Iniciativa je bila ustanovljena 14. julija 2014 in je v zelo kratkem času zbrala več kot 7.000 podpisov podpore peticiji za gradnjo hitre ceste na Koroško. Peticijo so podpisali tudi vsi koroški župani, poslanci, številni gospodarstveniki, predvsem pa Korošice in Korošci, ki nujno potrebujemo dostojno cestno povezavo s centrom države. Naše aktivnosti so javnosti dostopne na spletni povezavi www.hitronakorosko.si.
  Glede prihajajoče interpelacije zoper ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča vas želimo spomniti na obljubo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja iz marca 2015, ko je na Prevaljah obljubil pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško v letu 2019. Z ozirom na to v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bosta Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije z vso resnostjo izvedla predvidene aktivnosti za pričetek gradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019.
  V Mladinski iniciativi zahtevamo, da se v letu 2016 končno sprejme državni prostorski načrt Šentrupert – Velenje, kot podlaga za gradnjo hitre ceste na Koroško, saj vemo, da je prostorski načrt na relaciji Velenje – Slovenj Gradec sprejet že dalj časa. Prav tako pričakujemo, da bodo pristojni pričeli vse aktivnosti na trasi 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Prevalje. Nadalje pričakujemo, da se bodo v letu 2017 pričeli vsi postopki za projektiranje omenjene ceste ter odkupi zemljišč na trasi.
  Korošci vam želimo sporočiti, da bi se nas lahko spomnili tudi takrat, ko ni volilno leto in da že več kot 40 let nestrpno čakamo dostojno cestno povezavo s centrom države. O pozitivnih učinkih 3. razvojne osi na razvoj naše regije najbrž ne potrebujemo posebej razlagati, saj je to zadnji vlak za obstoj mlade generacije na Koroškem. Mladi se iz Koroške vedno bolj izseljujejo in vsako odlašanje z izgradnjo hitre ceste v našo regijo, pomeni pospešitev slabšanja demografske slike na Koroškem!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v nedeljo 4. septembra 2016 ponovno organizirala kolesarjenje po severnem kraku 3. razvojne osi. Izhodiščno mesto kolesarjev je bil Družbeni dom na Prevaljah, v občini, kjer bo najbolj severna točka koroška hitre ceste. Kolesarjem so se na tem mestu pridružili tudi predsedujoči Svetu koroške regije dr. Tomaž Rožen, poslanec Danilo Anton Ranc in prevaljski župan dr. Matic Tasič.
  Kolesarji so se od Prevalj odpravili mimo Raven na Koroškem do Dravograda, kjer so se srečali s poslancem Benediktom Kopmajerjem, pridružila pa se jim je tudi skupina kolesarjev iz Občine Dravograd na čelu s podžupanom Antonom Preksavcem. Pot smo nadaljevali proti Slovenj Gradcu, kjer je kolesarje pozdravil še tretji koroški poslanec Ivan Škodnik. Po krajem odmoru smo se odpravili čez Graško goro proti Velenju.
  V Velenju nas je pričakala podžupanja Breda Kolar, ki je prav tako izrazila podporo kolesarjem in pozvala k čim prejšnji realizaciji projekta 3. razvojne osi. Kolesarska karavana je od Velenja nadaljevala do Šentruperta, kjer je uvoz na avtocesto A 1. Tam smo tudi razvili osrednje sporočilo letošnjega kolesarjenja. To se glasi: »Spoštovana vlada! Letos nestrpno pričakujemo sprejem DPN Šentrupert – Velenje!« Sprejem tega državnega prostorskega načrta je namreč podlaga za to, da se bo hitra cesta nadaljevala tudi na Koroško. Vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik pa je ponovil tudi stališče, da iniciativa podpira gradnjo 4-pasovne hitrocestne povezave do Koroške in da pričakujemo izgradnjo koroške hitre ceste ne samo do Slovenj Gradca, temveč vse do Prevalj.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo tudi letos prekolesarila traso severnega kraka 3. razvojne osi med Prevaljami in do priključka na avtocesto A1 pri Šentrupertu. Vse podpornike gradnje hitre ceste na Koroško vabimo, da se nam pridružite na »kolesarski ekskurziji«, ki bo v nedeljo, 4. septembra 2016. Zbor je ob 8. uri pri Družbenemu domu na Prevaljah.


  Trasa in predvidena časovnica kolesarjenja:
  Zbor pri Družbenemu domu na Prevaljah 8:00
  Ravne na Koroškem 8:30
  Dravograd 8:50
  Slovenj Gradec 9:40
  Graška Gora 11:30
  Velenje 13:00
  Šentrupert 15:00

  Celotna kolesarska trasa med Prevaljami in Šentrupertom je dolga okoli 60 km. Udeležba kolesarjev poteka na lastno odgovornost. Kolesarjenje poteka z običajno vključitvijo v promet in v skladu s cestno-prometnimi predpisi. V primeru slabega vremena bo kolesarjenje odpadlo.
  Medije obveščamo, da bomo na dan kolesarjenja dosegljivi na telefonsko številko 031 452 778.
  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo vsakršnjo udeležbo kolesarjev in mimoidočih v času kolesarjenja od Prevalj do Šentruperta razumela kot podporo izgradnji hitre ceste na Koroško.
  Vljudno vabljeni!
  Vodja Mladinske iniciativne za 3. razvojno os
  Aljaž Verhovnik, l. r.

   

  Spoštovani
  Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar,
  minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič,
  ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen,
  minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek,
  minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina civilna iniciativa v Sloveniji, ki se zavzema za izgradnjo hitre ceste na Koroško. V teh dneh mineva ravno dve leti od ustanovitve naše iniciative, ki je v zelo kratkem času zbrala več kot 7.000 podpisov podpore peticiji za gradnjo hitre ceste na Koroško. Peticijo so podpisali tudi vsi koroški župani, poslanci, številni gospodarstveniki, predvsem pa Korošice in Korošci, ki nujno potrebujemo dostojno cestno povezavo s centrom države.
  Korošci ne prosimo, ampak zahtevamo kar nam pripada. V prejšnjih letih smo tudi mi prispevali k razvoju slovenskega avtocestnega omrežja, zdaj pa je čas, da se hitrocestna povezava uredi tudi do naše regije. S tem želimo krepiti razvoj ne samo naše regije, temveč celotne Slovenije, saj razumemo gradnjo 3. razvojne osi kot projekt nacionalnega in strateškega pomena za našo državo.
  Na tem mestu želimo v imenu vseh podpisnikov peticije za gradnjo hitre ceste na Koroško, katere predstavlja Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, sporočiti Vladi Republike Slovenije, da uživa vso našo podporo pri nadaljnjih korakih umeščanja hitre ceste na relaciji A1 – Velenje, saj je to nujno, da bo ta cesta prišla tudi na Koroško. Menimo, da aktivnosti pri sprejemu državnega prostorskega načrta (DPN) Šentrupert – Velenje potekajo strokovno in sledijo ciljema ohranitve kvalitetnega bivalnega okolja ter razvoja kmetijstva na tem področju. Hkrati pa omogočajo širši družbeni razvoj z izgradnjo hitre ceste na relaciji Šentrupert – Koroška.
  Skratka, Mladinska iniciativa za 3. razvojno os izraža vso podporo korakom, ki sledijo k realizaciji 3. razvojne osi na Koroško in pričakuje, da bo DPN sprejet še v tem letu ter da bo Vlada RS še pospešila nadaljnje aktivnosti pri projektiranju in gradnji hitre ceste na Koroško!


  Ravne na Koroškem, 14. 7. 2016

  Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6. julija 2016 v Ljubljani sklicalo javno obravnavo predloga državnega prostorskega načrta (DPN) za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug. Pripravljavci so predstavili več sprememb prejšnjega osnutka DPN, ki so zasledovale cilj, da se zmanjšajo posegi na kmetijska zemljišča in negativni vplivi na kakovost bivanja na trasi hitre ceste.
  Hitra cesta na relaciji Šentrupert – Velenje je zasnovana kot 4-pasovna cesta, v dolžini 13,60km, ki bo na tej relaciji obsegala 3 predore in 10 viaduktov. Imela bo priključke Velenje jug, Podgora, Parižlje in Šentrupert (priključek na avtocesto Ljubljana – Maribor). Vrednost gradnje tega odseka je ocenjena na 308 milijonov EUR z DDV.
  V skladu s časovnico bi naj bil DPN Šentrupert – Velenje sprejet decembra 2016. Naslednji 2-3 leta bi pripravljavci potrebovali za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev soglasij in odkupe zemljišč. V naslednjih 4-5 letih bo potekala gradnja odseka.
  Javne predstavitve DPN Šentrupert – Velenje so se udeležili tudi predstavniki Mladinske iniciative za 3. razvojno os. V imenu iniciative je stališče predstavil vodja Aljaž Verhovnik, ki je podprl storjene korake Vlade RS v smeri realizacije gradnje hitre ceste na Koroško. Izrazil je zadovoljstvo, da se bo po 12 letih trasa na relaciji Šentrupert – Velenje končno umestila. Hkrati je Verhovnik izpostavil tudi nujnost pospešitve aktivnosti na relaciji Velenje – Slovenj Gradec, kjer je DPN že sprejet in opozoril Vlado RS tudi na nadaljevanje hitrocestne povezave od Slovenj Gradca preko Dravograda do Raven na Koroškem in Holmca.
  V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bo DPN na relaciji Šentrupert – Velenje sprejet do decembra 2016, kar bo prvi večji korak k gradnji hitre ceste na Koroško.

  V sredo 22. junija 2016 je bil na pobudo predsednika Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matica Tasiča organiziran sestanek na temo severnega kraka 3. razvojne osi s predstavniki DARS-a, Ministrstva za infrastrukturo ter Inštituta za ekonomske raziskave. Na sestanku je kot član Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško prisostvoval tudi vodja Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik.
  Prisotni iz ministrstva in DARS-a so potrdili, da ni več dvomov o gradnji severnega kraka hitre ceste na relaciji avtocesta A1 – Velenje – Slovenj Gradec. Zato je pogovor potekal o tem, kako bodo potekale izvedbene aktivnosti projekta. V preteklosti je že bila izdelana študija variantnih predlogov, ki pa jo bo Inštitut za ekonomske raziskave dopolnil s študijo širših družbeno-ekonomskih učinkov, kar je povsem nova praksa DARS-a pri gradnji slovenskega avtocestnega omrežja. Študija bo predvidoma dokončana in recenzirana do jeseni, ko se bomo zopet sestali. Na podlagi študije bo ministrstvo sprejelo odločitev v katerih delih bo hitra cesta dvopasovna in kje štiripasovna.
  Vzporedno s študijo poteka tudi sprejem manjkajočega državnega prostorskega načrta na relaciji A1 (Šentrupert) – Velenje. Pričele se bodo javne obravnave, sprejem pa je predviden konec leta 2016.
  Pristojni so zatrdili, da vse aktivnosti na ministrstvu in DARS-u potekajo v okviru želene časovnice, da se bo gradnja hitre ceste na Koroško na relaciji A1 – Velenje – Slovenj Gradec pričela v letu 2018. Predsednik Odbora za gradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič je pristojne tudi seznanil, da koroške občine same pripravljajo predlog optimizacije izgradnje 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Prevalje in da bo ta predlog v kratkem predstavljen ministrstvu.