3. razvojna os – bo nova vlada tej nalogi kos?! Tako se glasi slogan 4. kolesarjenja po trasi bodoče hitre ceste na Koroško, ki ga organizira Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. Pridružite se nam v nedeljo, 16. septembra 2018.

  Kolesarili bomo v smeri Šentrupert-Velenje-Graška gora-Slovenj Gradec-Dravograd-Ravne na Koroškem. Lahko se nam pridružite na vmesnih postankih.

  Časovnica kolesarjenja:

  Študija umestitve 3. razvojne osi na odseku med Slovenj Gradcem in Ravnami na Koroškem, katero je naročila Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS), je predstavila kot najboljši scenarij za umestitev v prostor, gradnjo štiripasovne hitre ceste na relaciji med Slovenj Gradcem – Otiškim vrhom in Ravnami na Koroškem. Minister Gašperšič je obljubil, da bo še te dni pristojnemu Ministrstvu za okolje in prostor poslal zahtevo za pričetek postopka za sprejem uredb o državnem prostorskem načrtu (DPN) na odseku med Slovenj Gradcem in Holmcem.

  Spoštovani snovalci nove koalicijske pogodbe!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina iniciativa v Sloveniji, ki si prizadeva za čim prejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Razlogov za to je mnogo. Navedel bom samo tri ključne:

  1. DEMOGRAFSKA SLIKA: Na Koroškem se je število mladih od osamosvojitve do danes zmanjšalo kar za 37%. Gre torej za beg možganov in pretirano centralizacijo Slovenije.

  2. VARNOSTNI VIDIK: Sedanja prometnica Arja vas – Dravograd je dokazano tista, ki je terjala največ smrtnih žrtev na slovenskih cestah po osamosvojitvi. Če pa ta odsek primerjamo z avtocesto Trojane-Tepanje ugotovimo, da se je na naši prometnici zgodilo kar 70% več prometnih nesreč, kot na primerljivi razdalji avtoceste.

  3. EKONOMSKO-GOSPODARSKI VIDIK: Že sama izgradnja te prometnice bi prinesla 40 milijonov evrov letno v državni proračun. Skupno gospodarstvo koroške in savinjsko-šaleške regije pa letno ustvari več kot milijardo evrov dodane vrednosti. Gradnja odseka »koroške hitre ceste« pa je ocenjena na okoli 700 milijonov evrov.

  V sredo 18. julija 2018 je ljudstvo, ki se je zbralo z vseh strani Koroške, protestno oviralo promet na prehodu za pešce v Mislinji. Nekaj dni pred tem je namreč potekal sestanek z upravo in vodstvom DARS-a, kjer je bilo Koroščem pojasnjeno, da praktično ne bo mogoče ujeti pričetka izgradnje 3. razvojne osi v letu 2019. Zaradi tega je Koroško obiskal tudi minister Gašperšič, ki pa z odgovori, vsaj za Mladinsko iniciativo, ni bil prepričljiv. Ta je zagotovil, da je rok pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019 še vedno realen.

  Odbor za gradnjo hitre ceste na Koroško se je 11. julija 2018 sestal z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in članom uprave DARS Vilijem Žavrlanom. Izhodišče so predstavljale informacija iz sestanka na DARS-u, z dne 5. julija 2018, ko so predstavniki odbora izvedeli, da roka pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019 praktično ne bo mogoče ujeti.