V petek 6. januarja 2017 je na DARS-u potekal sestanek koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi. Koroško delegacijo so zastopali predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič, poslanec Danilo Anton Ranc ter predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik. V imenu DARS-a sta se sestanka udeležila Janez Kušnik in Ana Sodnik, s strani Ministrstva za infrastrukturo pa je bil prisoten mag. Zvonko Zavasnik.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v petek 16. decembra 2016 na Ravnah na Koroškem predstavila novo študijo o Koroški in 3. razvojni osi z naslovom HOČ`MO CESTO, ki je nastajala v drugi polovici letošnjega leta.

  Študijo, ki je nastala na volonterski ravni, sta pripravila avtorja Andrej Grobelnik in Aljaž Verhovnik. V njej sta predstavila devet vidikov nujnosti izgradnje hitre ceste na Koroško, ki so podkrepljeni z uradnimi, statističnimi podatki. Recenzijo študije je opravil profesor dr. France Križanič. Oblikovno in z grafikami jo je opremil priznani koroški striper Ciril Horjak, znan pod vzdevkom dr. Horowitz.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina civilna iniciativa v Sloveniji, ki se zavzema za čim prejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi, zlasti izgradnje hitre ceste na Koroško. Vse naše aktivnosti objavljamo na portalu www.hitronakorosko.si, kjer boste lahko videli, da smo Korošci že pred dvema letoma podprli peticijo za izgradnjo hitre ceste na Koroško, katero smo marca 2015 ob obisku Vlade na Koroškem, tej tudi predali.
  Naj vas spomnim, da se več kot 70.000 prebivalcev Koroške zaradi političnih igric in neresnosti v Ljubljani, vsakodnevno spopada s katastrofalno prometno povezavo s centrom države. Ravne na Koroškem, kot regijsko središče, so od avtocestnega križa najbolj oddaljeno mesto v Sloveniji. Da ne govorimo o časovni komponenti odmaknjenosti od centra države. V zadnjih letih se je število mladih v regiji zmanjšalo za skoraj 40%. Vprašajte se zakaj? Potrebno se je tudi vprašati, zakaj več kot 5.000 Korošcev vsakodnevno emigrira iz regije zato, da bi zaslužili vsakodnevni kruh. Zato je hitrocestna povezava Koroške s centrom je zgolj prvi pogoj, da se bo Koroška iz trenutne situacije lahko sama postavila na noge.
  V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os smo ogorčeni nad vašo izjavo, da v Združeni levici zahtevate, naj se takoj ustavi škodljivo načrtovanje severnega dela tretje razvojne osi (vir: Twitter ZL in STA, 13. 12. 2016). Verjetno je vaša izjava tudi plod tega, da poslanska skupina Združena levica kot edina poslanska skupina ni sprejela naše iniciative in prisluhnila stiski Korošcev. Vsako ustavljanje aktivnosti na trasi severnega kraka 3. razvojne osi, pelje Koroško v prepad iz katerega se ne bo rešila. Zasluge za to pa si bo morala pripisati vsa prejšnja in dosedanja politika v Ljubljani.
  Zato vam v Mladinski iniciativi postavljamo nekaj javnih vprašanj, na katere bomo z zanimanjem prisluhnili vašim odgovorom:
  1. Ravne na Koroškem so kot gospodarsko središče Koroške statistične regije najbolj oddaljen kraj od avtocestnega križa (53km). Kaj boste kot poslanec državnega zbora storili, da edina regija v državi brez avtoceste, dobi ustrezno cestno infrastrukturo?
  2. BDP na prebivalca v koroški statistični regiji zaostaja za slovenskim povprečjem. Zanima nas, kje vidite rešitev razvijanja potencialov Koroške ob obstoječi cestni infrastrukturi, brez hitre ceste? 3. Znano je, da so sodobne štiripasovne cestne povezave z varnostnega vidika ustreznejše. Zanima nas kako komentirate dejstvo, da število prometnih nesreč zaradi neustrezne cestne infrastrukture na Koroškem narašča?
  4. Zanima nas, kako kot zagovornik enakopravnosti komentirate dejstvo, da se prebivalec Nove Gorice do svojega doma iz centra države pripelje 45 minut prej kot prebivalec Koroške, ob predpostavki, da gre za enako razdaljo, le da do Nove Gorice teče sodobna štiripasovna hitra cesta?
  Upamo, da se zavedate, da s svojimi prizadevanji povzročate nepopravljivo škodo ljudem iz Koroške. Verjamemo, da boste kot rojen Slovenjgradčan lahko razumeli stisko 71.000 ljudi pozabljenih od države in da boste kot voljen predstavnik ljudstva znali pojasniti izdanim Korošcem, zakaj je dobro, da v letu 2016 izgubljajo čas in življenja na obstoječih cestah v borbi za vsakdanji kruh.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v četrtek, 8. decembra 2016, obiskala Državni zbor Republike Slovenije. Predstavnike iniciative je sprejel predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, koroško delegacijo pa so sestavljali predstavnika Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik ter poslanec Danilo Anton Ranc.
  Aljaž Verhovnik je uvodoma predstavil dosedanje delovanje in prizadevanja Mladinske iniciative za 3. razvojno os, ki se zavzema za čim prejšnjo izgradnjo hitre ceste na Koroško. Andrej Grobelnik je predsedniku Državnega zbora predstavil rezultate delovne verzije študije o Koroški in 3. razvojni osi z naslovom »Ho`čmo cesto!«, ki jo bo Mladinska iniciativa širši javnosti predstavila predvidoma v prihodnjem tednu. Poslanec Danilo Anton Ranc je podprl prizadevanja Mladinske iniciative ter poudaril, da iniciativa deluje tudi v okviru Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško.
  Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je uvodoma izpostavil, da je pred kratkim gostil tudi predstavnike civilnih iniciativ iz Braslovč in okolice, ki nasprotujejo predlogu državnega prostorskega načrta na relaciji Šentrupert – Velenje (F2-2). Ocenil je, da je v tem trenutku na potezi najprej izvršilna veja oblasti, ki mora opraviti predhodna dejanja, o katerih bo kasneje odločal Državni zbor. Pri tem je posebej izpostavil t.i. poroštveni zakon za izgradnjo hitre ceste, za katerega meni, da bi ga bilo potrebno v Državnem zboru podpreti. Predsednika Državnega zbora je zanimala tudi podrobnejša situacija okoli državnega prostorskega načrta na relaciji Velenje – Slovenj Gradec in Slovenj Gradec – Dravograd – Prevalje.
  Aljaž Verhovnik je poudaril, da smo Korošci v tem trenutku ujetniki odločitve Vlade o državnem prostorskem načrtu za spodnji del trase hitre ceste od avtoceste A1 do Velenja in zato se na Koroškem že nekaj časa glede gradnje nikamor ne premaknemo. Na podlagi tega je predsednik Državnega zbora izrazil nujnost nadaljevanja aktivnosti za izgradnjo hitre ceste na odseku Slovenj Gradec – Velenje, kjer je DPN že sprejel in je ta odsek nesporen.
  Zaključki srečanja so bili naslednji:
  1. Pristojni naj pospešijo vse aktivnosti za izvedbo gradnje hitre ceste na relaciji Slovenj Gradec – Velenje, kjer je državni prostorski načrt sprejet že od leta 2013 in to neodvisno od dogajanja na spodnjem delu trasi od Velenja proti avtocesti A1;
  2. Potrebno je pospešiti aktivnosti tudi na odseku hitre ceste od Slovenj Gradca proti Prevaljam in sicer kot mednarodno navezavo na avtocestno omrežje Republike Avstrije.
  3. Predsednik Državnega zbora bo izrazil vso podporo potrebnim zakonskim podlagam za 3. razvojno os, ki bodo prišle na klopi poslancev.
  4. Predsednik Državnega zbora ocenjuje, da je glede 3. razvojne osi zelo pomembna odločitev izvršilne veje oblasti, zato bo predlagal predsedniku Vlade dr. Miru Cerarju, da se sestane z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os.

  Na Ravnah na Koroškem je v petek, 2. decembra 2016, potekala skupna tiskovna konferenca predsedujočega Svetu koroške regije dr. Tomaža Rožena, predsednika odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matica Tasiča in vodje Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaža Verhovnika.
  Vsi prisotni so izpostavili nujnost izvedbe naslednjih korakov, ki bodo omogočili čim prejšnjo izgradnjo hitre ceste na Koroško:
  1. Od Vlade pričakujemo, da bo še v letu 2016 sprejela odločitev o umestitvi trase hitre ceste na Koroško na relaciji od avtoceste A1 do Velenja;
  2. Od Vlade in Državnega zbora pričakujemo pospešitev vseh aktivnosti za sprejem poroštvenega zakona, ki bo omogočil nemoteno financiranje gradnje hitre ceste na Koroško;
  3. Od Vlade pričakujemo pospešitev vseh aktivnosti za izgradnjo hitre ceste na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Ravne na Koroškem – Holmec;
  4. Pristojnim za izgradnjo hitre ceste sporočamo, da ne odstopamo od gradnje štiripasovne hitre ceste na Koroško in da pričakujemo začetek gradnje hitre ceste na relaciji avtocesta A1 - Koroška v letu 2018, kot je Vlada ob obisku Koroške marca 2015 tudi obljubila. Prav tako ne odstopamo od začetka izgradnje hitre ceste na odseku Velenje – Slovenj Gradec v letu 2018 in to neodvisno od umestitve ceste v prostor na relaciji avtocesta A1 – Velenje.