V petek, 12. maja 2017, je Ravne na Koroškem obiskala evropska komisarka mag. Violeta Bulc, ki v Evropski komisiji zastopa resor prometa. Njeno področje dela zajema tudi krepitev »hrbtenice« prometnega omrežja v Evropski uniji. Zato je kaj hitro debata prišla na 3. razvojno os, kot glavno prometno prioriteto Koroške. Evropska komisarka je med uvodno predstavitvijo izpostavila podatek, da na evropskih cestah na letni ravni življenje izgubi okoli 26.000 ljudi.

  V ponedeljek, 10. aprila 2017, je v Dravogradu potekala skupna novinarska konferenca predstavnikov koroške in savinjsko-šaleške regije. Na dogodku je bila javnosti predstavljena skupna izjava Gospodarskega odbora za spremljanje načrtovanja in izgradnje hitre ceste na relaciji Šentrupert – Holmec.
  »Gospodarski odbor se tako priključuje Mladinski iniciativi za 3. razvojno os kot predstavniku civilne družbe z željo poenotenega zastopanja stališča in zahtev politične, gospodarske in civilno-družbene sfere v Koroški in Savinjsko-Šaleški regiji,…« so med drugim zapisali.

  V petek 7. aprila 2017 je na temo severnega kraka 3. razvojne osi v Celju na DARS-u potekal sestanek ožje delovne skupine za izgradnjo 3. razvojne osi, katerega sta se udeležila koordinator Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič in koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik.

  Zbranim je bila predstavljena Študija upravičenosti izgradnje nove cestne povezave na koridorju severnega dela 3. razvojne osi na odseku A1-Velenje-SG. Obravnavanih je bilo pet možnih scenarijev izgradnje hitre ceste na odseku Šentrupert-Slovenj Gradec, pri čemer se je kot najbolj optimalen iz tehničnega vidika smotrnosti izgradnje pokazal scenarij takojšnje izgradnje 4-pasovnice na celotnem odseku Šentrupert-Slovenj Gradec.

  V ponedeljek, 4. aprila 2017, se je na Ravnah na Koroškem sestal Svet koroške regije. Ta je obravnaval tudi predlog Sporazuma o poteku načrtovanja in izgradnje hitre ceste Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Holmec v okviru 3. razvojne osi – severni del, ki ga je pripravila Mladinska iniciativa za 3. razvojno os. V imenu regije bo sporazum podpisal predsedujoči dr. Tomaž Rožen.

  V četrtek, 22. marca 2017, se je na Občini Prevalje sestal Odbor za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Prisotni so bili: koordinator odbora dr. Matic Tasič, županja in podžupan Dravograda Marijana Cigala ter Anton Preksavec, s strani GZS za Koroško Mojca Kert in Aleksandra Gradišnik, Karmen Sonjak (RRA Koroška) in Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os.

  V petek je Slovenj Gradec obiskal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Bolj natančno bi lahko rekli, da so minister in ekipa prišli povedati to, kar Korošci poslušamo že od leta 2006. Kljub optimističnim napovedim vseh prisotnih, kjer mimogrede predstavniki iniciative iz nam neznanih razlogov nismo smeli sodelovati, ne bomo preveč evforični, saj smo takšne besede slišali že od mnogih politikov, med drugim tudi od premiera, ceste pa še vedno ni.