Korošice in Korošci!

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os bo v ponedeljek 5.6.2017 ob 14h na Ravnah na Koroškem (ploščad pred blagovnico Tuš) organizirala "Koroško vstajo - HOČ´MO CESTO!".

  Gre za koroški "štrajk" na katerem bomo spregovorili predstavniki Mladinske iniciative, regije in gospodarstva. Za popestritev bodo nastopili tudi koroški glasbeniki.

  "Štrajk" je namenjen v podporo gradnji 3. razvojne osi na Koroško, katero naša regija nujno potrebuje za boljši vsakdan.

  Z vašo prisotnostjo bomo dogodku dali veliko težo. Zato pridite in s seboj povabite tudi svoje prijatelje in znance.

  Vljudno vabljeni!

  Spoštovani!
  Dne 19.5.2017 smo bili seznanjeni z odgovorom ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča (kateri je sicer datiran na 10.5.2017) v zvezi s skupnim predlogom Koroške in SAŠA regije o podpisu posebnega sporazuma za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi, na relaciji Šentrupert-Holmec.
  Minister Gašperšič je med drugim odgovoril:

  Aprila letos je iz strani Sveta koroške regije v Ljubljano romal predlog sporazuma v katerem bi se opredelila časovnica izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi od Šentruperta do mejnega prehoda Holmec. Hkrati s tem je potekala tudi združena in enotna akcija gospodarskih zbornic iz Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Ti sta pripravili skupno izjavo, katero so podpisala vsa glavna podjetja iz obeh regij in enotno podprla izgradnjo hitre ceste na Koroško.