Včeraj se je sestal koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os in ocenil trenuten potek aktivnosti na projektu izgradnje hitre ceste na Koroško.

  Iniciativa ugotavlja, da je bil Protokol za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško podpisan na najvišjem političnem nivoju, na relaciji med ministrstvom in svetoma obeh regij. V njem se natančno opredelila časovnica izgradnje, za katero pa je ugotovljeno, da ni več realna. Še več, Mladinska iniciativa meni, da protokola ni več mogoče realizirati, zato se morajo podpisniki čim prej sestati in dogovoriti za novelacijo vsebine. V nasprotnem primeru predlagamo Svetu koroške regije, da od protokola, ki nima realnih podlag, odstopi!

  Objektivno težavo pri nemotenemu poteku projekta predstavlja vložitev ustavne pritožbe s strani civilnih iniciativ in nekaterih občin iz Savinjske doline. Nedvoumno je ustavna presoja njihova pravica.

  Potem, ko je Svet koroške regije sprejel protest zaradi odmikov v časovnici Protokola o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško in ga je naslovil na Ministrstvo za infrastrukturo ter upravo in nadzorni svet DARS. d.d., je včeraj potekal sestanek s predstavniki DARS d.d.
  Vodstvo družbe DARS je prisotnim pojasnilo, da niso imeli vpliva na določitev časovnice v Protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško in da so bili vseskozi mnenja, da so zastavljeni roki za izgradnjo hitre ceste nerealni. Zopet je bilo pojasnjeno, da je vložena ustavna presoja huda motnja pri nadaljevanju projekta na relaciji Šentrupert-Velenje.
  Znano je že, da Nadzorni svet DARS d.d. ni podal soglasja za pričetek projektiranja na odseku Šentrupert-Velenje. Ne glede na to, so se aktivnosti na tem odseku, glede na zastavljeno časovnico, odmaknile za več kot pol leta, saj bi se moralo projektiranje pričeti že decembra 2017.
  Čeprav Ustavno sodišče ni izdalo nobenih začasnih odredb, ki bi ustavile nadaljevanje projekta na relaciji Šentrupert-Velenje, se projektiranje na tem odseku še nekaj časa ne more pričeti. Niti ni znano, kdaj bo Ustavno sodišče RS sploh obravnavalo pritožbo. O njihovi odločitvi pa tako ali tako ni mogoče špekulirati.
  Projektiranje odseka Velenje-Slovenj Gradec naj bi po časovnici trajalo več kot 400 dni.

  Po tem, ko sta Mladinska iniciativa za 3. razvojno os in Svet koroške regije že protestirala pri DARS-u in Ministrstvu za infrastrukturo zaradi časovnih odmikov pri izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, se je temu protestu sedaj pridružila tudi Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.
  Tako predstavniki Koroške in Savinjsko-Šaleške regije združujemo moči v skupnih prizadevanjih za izgradnjo 3. razvojne osi vse do Koroške!

  Celotno pismo preberite TUKAJ (.pdf).

  Ministrstvo za infrastrukturo in DARS sta v torek, 5. junija 2018, predstavnika Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matica Tasiča in Aljaža Verhovnika obvestila, da je bil sprejet sklep za projektiranje odseka Slovenj Gradec – Velenje, med tem ko nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za pričetek projektiranja na odseku Šentrupert – Velenje. Točnih razlogov ni bilo podanih. Zelo verjeten razlog pa je vložitev presoje za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek Šentrupert – Velenje.

  Ministrstvo za infrastrukturo, DARS in izdelovalec študije - podjetje Lineal so v torek, 5. junija 2018, predstavili Študijo posodobitve cestne povezave Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh – Holmec. Obveščeni smo bili, da je bila za odsek 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem podpisana pogodba s projektantom, med tem, ko za odsek Šentrupert – Velenje Nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za podpis.

  V petek, 4. maja 2018, so se na Ravnah na Koroškem sestali predsedniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti iz Koroške. Gostitelj je bil Aljaž Verhovnik, predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem, srečanja pa sta se udeležila še predsednik Mladinskega sveta Slovenj Gradec Aleš Gangl in predsednik Marenberškega mladinskega sveta lokalne skupnosti Klemen Potnik.