Hoč'mo cesto!

    Študija o Koroški in 3. razvojni osi z naslovom HOČ`MO CESTO! je nastala povsem spontano. Mladinska iniciativa je jesenskih mesecih leta 2016 obiskovala poslanske skupine v Državnem zboru. Vsem smo prinesli zloženko, v katero smo nanizali devet vidikov nujnosti izgradnje 3. razvojne osi na Koroško. Ocenili smo, da je potrebno podatke podkrepiti še z natančno analizo in tako je nastala študija. Avtorja študije Andrej Grobelnik in Aljaž Verhovnik sta za recenzijo zaprosila finančnega strokovnjaka dr. Franceta Križaniča. Za oblikovanje in stripe je poskrbel priznani striper Ciril Horjak, znan pod umetniškim imenom dr. Horowitz. Študija je izšla ob koncu leta 2016 v nakladi 200 komadov. Poslana je bila na naslove vseh pristojnih za izgradnjo 3. razvojne osi.