Je na ministrstvu in DARS-u dovolj volje za 3. razvojno os na Koroško?

  V petek, 21. decembra 2018, se je na Prevaljah sestal Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško. Prisotni predsednik odbora dr. Matic Tasič, ravenski župan dr. Tomaž Rožen, novi slovenjegraški župan Tilen Klugler in koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik so zavzeli naslednje sklepe, ki so jih že posredovali javnosti, Svetu koroške regije ter Ministrstvu za infrastrukturo.

  SKLEPI:

  1. Odbor ostro zavrača predlog novega terminskega plana DARS-a. Zamiki rokov so neutemeljeni in nesprejemljivi za odbor. V času od sprejema protokola se ni zgodila nobena objektivna okoliščina, ki bi vplivala na zamik realizacije časovnice, ki je sestavni del podpisanega protokola.
  2. DARS je terminski plan iz protokola že 24. aprila 2017 predstavil Odboru za izgradnjo 3. razvojne osi in je sestavni del protokola, ki je bil podpisan 3. julija 2017. Iz tega je razvidno, da je terminski plan, ki predvideva izgradnjo 3. razvojne osi na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec pripravil DARS. Zato ministrstvo sprašujemo, ali ima na položajih svojih struktur in DARS-a ljudi, ki imajo voljo uresničevati javni interes oz. obljubo Koroški o izgradnji 3. razvojne osi, z rokom dokončanja v letu 2023.
  3. Terminski plan, ki ga je pripravil DARS je bistveni element protokola. Zato so večletni odmiki od časovnice v protokolu bistvena sprememba vsebine. Spremembe rokov gredo izključno v korist DARS in njegovih pogodbenih izvajalcev, Koroška pa na ta račun izgublja na vseh področjih. Na podlagi tega se odbor sprašuje, ali ima DARS voljo realizirati protokol in apelira na Ministrstvo za infrastrukturo, da ukrepa.
  4. Odbor vztraja, da se časovnica protokola realizira in da se gradbena dela na odseku Velenje-Slovenj Gradec pričnejo v letu 2019, saj je na tem odseku državni prostorski načrt sprejet že od leta 2013.
  5. Na podlagi nastale situacije Odbor zahteva mesečne sestanke koordinacijskega odbora za izgradnjo 3. razvojne osi in zahteva mesečna pisna poročila o napredku projekta s strani izvajalcev.
  6. Zaradi nastale situacije Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi predlaga sklic seje Sveta koroške regije.
  7. Zaradi nastale situacije Odbor zahteva čim prejšnji sestanek s predsednikom vlade Marjanom Šarcem, od katerega pričakuje odziv in ukrepe.
  8. Če v januarju prihodnje leto ne bo prišlo do priprave časovnice, ki je za Odbor sprejemljiva, se bo Odbor ponovno sestal in pripravil protestne ukrepe.
  9. Odbor ostro nasprotuje spremembam terminskega plana umeščanja v prostor na odsekih Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec in vztraja pri pospešenem postopku umeščanja v prostor in vseh nadaljnjih postopkih do zaključka gradnje hitre ceste tudi na teh odsekih.