Gašperšič vztraja pri obljubi o pričetku gradnje v 2019

  Odbor za gradnjo hitre ceste na Koroško se je 11. julija 2018 sestal z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in članom uprave DARS Vilijem Žavrlanom. Izhodišče so predstavljale informacija iz sestanka na DARS-u, z dne 5. julija 2018, ko so predstavniki odbora izvedeli, da roka pričetka izgradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019 praktično ne bo mogoče ujeti.

  Minister je na sestanku zagotovil, da je izgradnja hitre ceste na Koroško, s pričetkom v letu 2019, še vedno mogoča. Ponovno je poudaril motnjo vložene ustavne presoje za Uredbo o DPN Šentrupert-Velenje s strani občin Polzela, Braslovče in civilnih iniciativ v Braslovčah. Minister je tudi izjavil, da niso pridobili pravnega mnenja, ki bi natančno predvidelo, ali je postopek zaradi vložene presoje za oceno ustavnosti in zakonitosti na odseku Šentrupert-Velenje smotrno ustaviti, ali nadaljevati. Ne glede na to pa meni, da ni ovir za nemoteno izgradnjo odseka Velenje-Slovenj Gradec.

  Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik je ministra spomnil, da je bil državni prostorski načrt na odseku Velenje-Slovenj Gradec sprejet že leta 2013 in da se je pogodba s projektantom podpisala šele pretekli mesec. Na podlagi ocen ministra, da za ta odsek ni ovir za izgradnjo bi pričakovali, da bi bil ta odsek že zgrajen. Mladinska iniciativa je ob koncu odbora sklenila, da ne moremo biti zadovoljni z dejstvom, da se izgradnja hitre ceste na Koroško zamika. Še vedno smo optimistični, da bo do gradnje prišlo. Ne moremo pa več oceniti, kdaj se bo to realno zgodilo. V gradnjo bomo verjeli, ko jo bomo tudi v naravi videli.

  Verhovnik je podpisnike protokola spomnil tudi na rok pričetka prostorskega umeščanja trase na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec, ki je bil predviden za januar 2018. Vendar do danes še ni bila končana študija, na podlagi katere se bo postopek za umeščanje sploh lahko pričel. Rezultati te študije, bodo po besedah Zvonka Zavasnika iz ministrstva, znani do 20. avgusta 2018.

  Odbor za izgradnjo hitre ceste je sprejel naslednje sklepe (nekateri so tudi povzetek sklepov, ki jih je v ponedeljek sprejel Koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os):

  Sklep št.1.
  Glede na to, da je že prišlo do več kot polletne zamude pri projektiranju trase od Slovenj Gradca do Velenja in da za traso od Velenja do avtocestnega križa ni bila podpisana projektantska pogodba, zahtevamo javna, jasna in nedvoumna pojasnila Ministrstva za infrastrukturo in DARS-a, kdaj se bo pričela in zaključila izgradnja 3. razvojne osi na Koroško! Ustavna presoja na odseku avtocestni križ - Velenje ne sme povzročiti nobenih zamud na odseku Slovenj Gradec-Velenje!

  Sklep št.2.
  Vodilni iz DARS-a so na zadnjem sestanku izjavili, da so bili roki v Protokolu nerealno postavljeni. Zato morata DARS in Ministrstvo za infrastrukturo javnosti pojasniti, da s podpisom vsebine niso želeli zavajati javnosti!

  Sklep št.3.
  Ministrstvo za infrastrukturo mora , glede na stanje na projektu 3. razvojne osi oceniti, ali ima v svojih službah in na DARS-u prave kadrovske resurse , ki bodo začeli in končali izvedbo izgradnje 3. razvojne osi v dogovorjenih rokih!

  Sklep št. 4.
  Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi zahteva povečano intenzivnost in hitrost pri vseh postopkih projektiranja in izgradnje 3. razvojne osi na celotni trasi od Holmca , preko Dravograda, Slovenj Gradca, avtocestnega križa do hrvaške meje!

  Sklep št. 5.
  Od nove vlade RS zahtevamo vsaj državnega sekretarja za področje hitrih in avtocest, katerega prioriteta bo izgradnja 3. razvojne osi na celotni trasi od Holmca do hrvaške meje!

  Sklep št.6.
  Pričakujemo jasno opredelitev vseh parlamentarnih strank do takojšnje izgradnje 3. razvojne osi na celotni trasi in da je izgradnja 3. razvojne osi zapisana v koalicijski pogodbi z roki izvedbe! Zlasti opredelitev poslancev Koroške regije.

  Sklep št. 7.
  Svet Koroške regije naj se obrne na Ustavno sodišče RS s prošnjo po čimprejšnji obravnavi ustavne pritožbe na delu 3. razvojne osi od avtocestnega križa do Velenja!

  Sklep št. 8
  Nadaljuje se naj projektiranje in druge aktivnosti na odseku avtocesta A1-Velenje jug, kljub vloženi zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o DPN avtocesta A1-Velenje jug.

  Sklep št. 9
  Odbor ugotavlja, da zahteva za presojo ustavnosti ne predstavlja pravne ovire za neizvajanje protokola. Ravno tako, to ni nova relevantna okoliščina ali pravno zavezujoče dejstvo. Po oceni Odbora in DARS-a gre za nelegitimno dejanje z edinim namenom preprečiti izgradnjo 3. razvojne osi. Odbor bo usmeril vse sile, da se aktivnosti zaradi zahteve za presojo ustavnosti ne ustavijo.

  Sklep št. 10
  Odbor bo pridobil pravno mnenje/presojo o zahtevi za oceno ustavnosti DPN in skupaj z DARS-om in Ministrstvom za okolje in prostor ocenil tveganja za nadaljevanje aktivnosti na tem odseku 3. razvojne osi.

  Sklep št. 11
  Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi bo izvedel razgovore v razširjeni sestavi z občinama Braslovč in Polzela s ciljem umika zahteve za oceno ustavnosti DPN in nadaljevanje aktivnostim na celotni trasi 3. razvojne osi.

  Sklep št. 12
  Odbor od meseca avgusta naprej od DARS zahteva redna mesečna poročila o vseh (tudi najmanjših) aktivnostih vezanih na izvajanje Protokola na osnovi česa, bo redno obveščal javnost.

  Sklep št. 13
  Odbor zahteva redne sestanke z DARS najmanj vsak drugi mesec, prvi torek v mesecih (torej najmanj avgust, oktober, december), ki imajo vsakič tudi poročanje javnosti o izvedenih aktivnostih.

  Sklep št. 14
  Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi razume in podpira aktivnosti posameznikov in civilne družbe, ki z akcijami na terenu (prehodi čez cesto napovedani v Mislinji in drugimi) izražajo voljo ljudi in izkazujejo resnično potrebo po izgradnji 3. razvojne osi.

  Na sestanku odbora so bili prisotni:
  dr. Matic Tasič, Andrej Čas, dr. Tomaž Rožen, Janez Kušnik, Vili Žavrlan, dr. Peter Gašperšič, mag. Zvonko Zavasnik, Marijana Cigala, Andrej Gradišnik in Aljaž Verhovnik.