Mladinska iniciativa od novega mandatarja zahteva državnega sekretarja za 3. razvojno os

  Včeraj se je sestal koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os in ocenil trenuten potek aktivnosti na projektu izgradnje hitre ceste na Koroško.

  Iniciativa ugotavlja, da je bil Protokol za izgradnjo 3. razvojne osi na Koroško podpisan na najvišjem političnem nivoju, na relaciji med ministrstvom in svetoma obeh regij. V njem se natančno opredelila časovnica izgradnje, za katero pa je ugotovljeno, da ni več realna. Še več, Mladinska iniciativa meni, da protokola ni več mogoče realizirati, zato se morajo podpisniki čim prej sestati in dogovoriti za novelacijo vsebine. V nasprotnem primeru predlagamo Svetu koroške regije, da od protokola, ki nima realnih podlag, odstopi!

  Objektivno težavo pri nemotenemu poteku projekta predstavlja vložitev ustavne pritožbe s strani civilnih iniciativ in nekaterih občin iz Savinjske doline. Nedvoumno je ustavna presoja njihova pravica.

  Ne glede na vse pa se v Mladinski iniciativi sprašujemo, ali so vzroki vložitve presoje res zgolj osebne narave zaradi predvidene rušitve objektov. Predvolilno obdobje vse bolj kaže, da je vložitev ustavne presoje verjetno tudi politično motivirana, preko katere želijo različne politične opcije meriti svojo moč.

  Jasno pa je dejstvo, da niti ne vemo kdaj bo Ustavno sodišče Republike Slovenije obravnavalo ustavno presojo Uredbe od DPN Šentrupert-Velenje, prav tako tudi ne moremo vedeti kako bo odločilo. Jasno pa je, da do sedaj iz strani sodišča ni bilo izdanih nikakršnih začasnih odredb, ki bi izvajalcem projekta 3. razvojne osi preprečevale nemoteno delo. Zato je vsako ustavljanje projekta, ki je v nasprotju s časovnico neutemeljeno in bazira zgolj na neuradnih informacijah iz medijev.

  Izhajajoč iz teh ugotovitev, je koordinacijski odbor Mladinske iniciative za 3. razvojno os sprejel naslednje sklepe:

  1. Zahtevamo javna in nedvoumna pojasnila podpisnikov protokola, kaj neizpolnjevanje le tega pomeni in kdaj se bo glede na več kot polletne odmike v časovnici, pričela gradnja 3. razvojne osi na Koroško?
  2. Iz zadnjega sestanka na DARS-u je bilo ugotovljeno, da so bili roki v Protokolu nerealno zastavljeni. Zato bodo morali pristojni podpisniki protokola javnosti pojasniti ali je so s podpisom protokola namerno zavajali javnost z nerealnimi roki izgradnje 3. razvojne osi na Koroško?
  3. Svet koroške regije je sopodpisnik protokola. Zato pričakujemo takojšen sklic sveta regije in odziv na trenutno situacijo.
  4. Ministrstvo bo moralo glede na stanje projekta oceniti, ali ima na položajih svojih služb in DARS-a ljudi, ki imajo voljo ta projekt dokončati v roku, ali pa nova vlada morda morala imenovati osebe, ki bodo 3. razvojno os želele zgraditi v dogovorjenem roku?
  5. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os predlaga novemu mandatarju, da izbere kompetentnega ministra, ki bo imenoval državnega sekretarja za hitre in avtoceste, njegova prioriteta pa bo izgradnja 3. razvoje osi.
  6. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os pričakuje, da se bodo glede ovir pri realizaciji projekta 3. razvojne osi, jasno opredelile vse politične stranke v parlamentu. Zlasti pa pričakujemo jasne odgovore koroških poslancev.

  HOČ´MO CESTO!

  semafor-tabla