Sestanek koordinacijskega odbora za 3RO pred obiskom ministra Gašperšiča na Koroškem

  Ob napovedanem obisku ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na Koroškem (v petek, 19. januarja 2018) bo seveda aktualno vprašanje, kdaj se bo tudi dejansko (v naravi) pričel postopek odkupa nepremičnin za gradnjo koroške hitre ceste. Prav tako bo minister glede na zamik nekaterih rokov Korošcem pojasnil, ali je časovnica pričetka izgradnje hitre ceste v oktobru 2019 še realna?


  Odsek Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec
  Predstavniki DARS-a so pojasnili, da je na tem odseku v fazi javnega naročanja razpis za pridobivanje ponudnikov za izdelavo dokumentacije PGD in PZI ter geološko-mehanskih raziskav. Izbrana sta izvajalca za izvedbo parcelacije in odkupa nepremičnin. V podpisu je pogodba za izvedbo arheoloških raziskav na območju od Šentruperta do Velenja. Za odsek Velenje-Slovenj Gradec je bilo okoljevarstveno soglasje pridobljeno že leta 2015, za odsek Šentrupert-Velenje pa je v pripravi.
  Odsek Slovenj Gradec-Otiški vrh-Holmec
  V izdelavi je študija posodobitve cestnih povezav za ta odsek, ki bo končana predvidoma do junija 2018. Preliminarne ugotovitve naj bi bile znane v aprilu, ko se bo koordinacijski odbor zopet sestal. Ugotovljeno je bilo, da se aktivnosti na tem odseku sicer premikajo dalje, vendar z zamudo, saj bi moral biti ta študija v skladu s protokolom dokončana že decembra lani. Študija bo namreč dokončno odločila na kakšen način se bo 3. razvojna os umestila v prostor na relaciji Slovenj Gradec-Otiški vrh-Holmec.
  Ob tem je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ponovno poudarila stališče, da zahteva izgradnjo 4-pasovne hitre ceste tudi na odseku Slovenj Gradec-Otiški vrh, med tem ko je na odseku Otiški vrh-Holmec minimalna zahteva iniciative umestitev trase nove ceste, ki bo omogočila hitrejši pretok prometa in umik tovornega prometa iz obstoječih cest.
  Sestanka, ki je potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani so se udeležili koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško dr. Matic Tasič ter mag. Darja Kocjan in mag. Zvonko Zavasnik (oba Ministrstvo za infrastrukturo) ter Janez Kušnik (DARS).
  HOČ´MO CESTO!